شهیدستان
 
 

هويت مطلوب افسران جنگ نرم

جبهه‌ي مقابل نظام اسلامي به‌دنبال تغيير هويت ديني و انقلابي جوان ايراني، و گرفتن اميد، نشاط و انگيزه از آنان است و تنها راه مقابله با اين رويارويي پنهان و پيچيده، تربيت جواناني متدين، انقلابي، پاکدامن، مصمم، هوشيار، پرانگيزه، اميدوار، انديشه‌ورز، شجاع و فداکار» به‌عنوان «افسران جنگ نرم» است
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / حسن خدادی

روزي که جوانان به عنوان نخستين ايمان آورندگان به پيامبر رحمت(ص)، حضور خود را در عرصه‌هاي گوناگون انقلاب توحيدي اسلام جشن گرفتند، نگاه بشريت معطوف به مکتبي شد که با «فطرت» و «طبيعت» همة انسان‌ها خصوصاً نسل جوان هم خواني داشت، نگاهي که در طول قرن‌ها موجب گرايش نسل جواني شد که کرامت و عزت خود را در «هويت ديني» جست و جو کردند. تکرار اين حادثه بزرگ، در انقلاب اسلامي و نقش محوري جوانان در شکل‌گيري و پيروزي انقلاب و پس از آن جان فشاني اين قشر در پاسداري از ارزش‌ها و آرمان‌ها، از همان روزهاي نخست، دشمن را بر آن داشت تا با به کارگيري همه ابزارها خصوصاً «رسانه هاي جمعي»، جوان ايراني را از «هويت بازيافته ديني» خود جدا سازد و با اين رويکرد خود، انقلاب را از سرمايه اي بزرگ در پيشبرد اهداف خود محروم سازد؛ اما هدايت‌هاي عالمانه و دلسوزانه امام و جانشين برحقش، اين قشر به خدا پيوستة از دنيا رسته را در مسير دفاع و تبليغ و ترويج انقلاب در ميدان باقي گذارد. در نگاه امام (ره) و رهبري، تحول دروني و هويت‌يابي قشر جوان ريشه در ارادة‌ خداوند داشت و از اين رو امام(ره) به صراحت فرمودند: «اين تحول روحي، اين تحولي که در جوان‌هاي ما پيدا شد، اين دست خدا بود، بشر نمي‌تواند در ارواح مردم اين طور مؤثر باشد(صحيفه امام، ج ۹، ص ۴.)

در همين راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير خود با هزاران نفر از اعضاي اتحاديه‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان سراسر کشور، يکي از عرصه‌هاي مهم رويارويي نظام جمهوري اسلامي با جبهه‌ي استکبار را موضوع جوانان دانستند و تأکيد کردند: « جبهه‌ي مقابل نظام اسلامي به‌دنبال تغيير هويت ديني و انقلابي جوان ايراني، و گرفتن اميد، نشاط و انگيزه از آنان است و تنها راه مقابله با اين رويارويي پنهان و پيچيده، تربيت جواناني متدين، انقلابي، پاکدامن، مصمم، هوشيار، پرانگيزه، اميدوار، انديشه‌ورز، شجاع و فداکار» به‌عنوان «افسران جنگ نرم» است»(۱/۲/۹۵).

همچنين رهبر انقلاب فرمودند: « در جنگ نرم، دو افسر با دو هويت متفاوت مي‌تواند وجود داشته باشد؛ يک افسر که مورد پسند جمهوري اسلامي است و يک افسر که مورد پسند جبهه‌ي استکبار است و حضور هر يک از اين دو نوع افسر مي‌تواند سرنوشت نبرد را تغيير دهد»( ۱/۲/۹۵). لذا ضروريست در نوشتاري موجز به واکاوي برخي از مصاديق هويت مطلوب جوان انقلابي و دانشجو بعنوان افسران جنگ نرم بپردازيم.

 

مصاديق هويت مطلوب افسران جنگ نرم

۱. آرمان خواهي

يکي از عناصر ضروري در ساخت هويت يک ملت بحث ذخيره معنويت در وجود آحاد يک است . در همين راستا مقام معظم رهبري از آرمانخواهي به عنوان مقدمه معنويت افزايي و بالتبع آن ساخت هويت ملت ياد مي کنند: "اگر ذخيره‌ي معنوي در وجود انسان از حد لازم پايينتر رود، انسان دچار لغزش ها و گمراهي هاي بزرگي خواهد شد. معنويت در وجود يک انسان، براي او مايه‌ي هدفدار شدن است؛ زندگي او را معنا مي‌کند و به آن جهت مي‌دهد. همچنان که آرمانهاي معنوي و اخلاقي، زندگي يک جامعه و يک کشور و يک ملت را جهت دار مي‌کند؛ به تلاش و مبارزه‌ي آنها معنا مي‌دهد و براي انسان هويت مي‌سازد. وقتي يک ملت و يک کشور از آرمان هاي اخلاقي و معنوي تهي شد، هويت حقيقي خود را از دست مي‌دهد و مثل پر کاهي مي‌شود؛ گاهي به اين طرف، گاهي به آن طرف مي‌رود، گاهي دست اين، گاهي هم دست آن مي‌افتد." ( ۱۷/۰۷/۱۳۸۱)

رهبر معظم انقلاب آرمان ها را به دو دسته آرمان درجه يک و آرمان هاي خرد تقسيم بندي مي کنند و اين مجموعه از آرمان ها را در يک منظومه و سلسله مراتب ترسيم مي کنند. همچنين ايشان در سخنان شان آرمان کلان جمهوري اسلامي ايران را ايجاد تمدن اسلامي مي دانند که براي تحقق آن نياز به تحقق يکسري آرمان هاي درجه يک احساس مي شود. ايشان در اين زمينه مي فرمايند: « آرمان هاي نظام اسلامي ـ که در حقيقت آرمانهاي اسلامي است ـ يک منظومه‌اي است، يک مجموعه‌اي است، مراتب مختلفي هم دارد؛ بعضي از اينها اهداف غائي‌تر و نهائي‌ترند، بعضي‌ها اهداف کوتاه‌ مدتند ( آرمان خرد)، اما جزو آرمان هايند همه‌ي اينها را بايد دنبال کرد.»

مؤلّفه‌ي اوّل عبارت است از آرمان ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي؛ که اين اهداف و آرمانها مطلقاً نبايستي از نظر دور بشود؛ که آرمان نظام جمهوري اسلامي را ميشود در جمله‌ي کوتاهِ "ايجاد تمدّن اسلامي" خلاصه کرد. تمدّن اسلامي يعني آن فضايي که انسان در آن فضا از لحاظ معنوي و از لحاظ مادّي ميتواند رشد کند و به غايات مطلوبي که خداي متعال او را براي آن غايات خلق کرده است برسد؛ زندگي خوبي داشته باشد، زندگي عزّتمندي داشته باشد، انسان عزيز، انسان داراي قدرت، داراي اراده، داراي ابتکار، داراي سازندگي جهان طبيعت؛ تمدّن اسلامي يعني اين؛ هدف نظام جمهوري اسلامي و آرمان نظام جمهوري اسلامي اين است. " (۱۴/۰۶/۱۳۹۲)

از منظر رهبري بايد از گروهي نام برد که «واقع بين آرمانگرا» هستند. اين گروه مدعي اند واقعيت ها را بايد ديد اما بايد از ارزش هاي خود دفاع کرد. لذا «فعال دانشجوئي آرمانخواه كه واقعيتها را هم ميشناسد، هرگز نبايد در هيچ شرائطي احساس انفعال و بن‌بست كند. يعني نبايد از آرمانخواهي دست برداشت؛ نه در هنگام پيروزي‌هاي شيرين، نه در هنگام هزيمت هاي تلخ. ما در عرصه‌ي دفاع مقدس پيروزي‌هاي بزرگي داشتيم، هزيمت هاي تلخي هم داشتيم. امام (رضوان الله عليه) سفارش مي كردند و مي گفتند: نگوئيد شكست، بگوئيد عدم‌الفتح.» (بيانات معظم له در ديدار دانشجويان‌ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲)

بنابر اين، رهبر انقلاب افسران جنگ نرم را کسي مي دانند که فساد، تجمل، پيشرفت را مي بيند اما آرمان هاي خود را هم فراموش نمي کند و درصدد تغيير «شرايط موجود» به سمت «وضعيت مطلوب» است.

 

۲. کمک به پيشرفت کشور

نيروي انساني مهم ترين سرمايه هر کشور براي پيشرفت محسوب مي شود. الگوي پيشرفت ايراني اسلامي بدون نيروي انساني متعلق به ايران و اسلام که متخصص و کارکشته باشد ميسر نيست از اين جهت مقام معظم رهبري روي نيروي انساني تمرکز دارند. «اين عنصري که در اين کارگاه عظيم با همت و تلاش خود و با هدايت و کمک استادان، ارزش افزوده و فوق‌العاده‌اي پيدا مي‌کند، دانشجوست. و يقينا با اين نگاه، دانشگاه مهمترين زيرساخت پيشرفت و توسعه‌ي کشور است؛ يعني هيچ يک از زيرساخت‌هاي گوناگون کشور اهميت و نقش دانشگاه را ندارد؛ چون دانشگاه نيروي انساني را تربيت مي‌کند که مهمترين سرمايه‌ي کشور نيروي انساني است.» (بيانات معظم له در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت‌ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷)

 

۳. کمک به اتحاد ملي

افسران جنگ نرم درصورتي در راستاي الگوي پيشرفت ايراني اسلامي گام بر مي دارند که نخستين گامشان اتحاد ملي و انسجام اسلامي باشد.

«تشکل‌هاي دانشجوئي مواظب باشند هدف هايشان را گم نکنند. هدف هاي اصلي تشکل‌هاي دانشجوئي همان چيزهائي است که بر روي طاق بلند جنبش دانشجوئي نوشته شده: ضديت با استکبار، کمک به پيشرفت کشور، کمک به اتحاد ملي، کمک به پيشرفت علم، حضور و شرکت در مبارزه و پيکار همگاني ملت ايران براي غالب آمدن بر توطئه‌ها و بر دشمني‌ها؛ اينها هدف اصلي است؛ اين را بايد فراموش نکنند.» (بيانات معظم له در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت‌ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷)

 

۴. کمک به پيشرفت علم (عزت و مرجعيت علمي)

اقتصاد دانش بنيان پايه اساسي اش علم و دانش است. علم هم بدون پژوهشگر و دانشجو و دانشگاهيان پيشرفت نخواهد کرد.«عرض کرديم که کشور بايد به عزت علمي برسد. هدف هم بايد مرجعيت علمي باشد در دنيا؛ همين طور که بارها عرض کرده‌ايم.» (بيانات معظم له در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت‌ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷) علم در اينجا شامل تمامي علوم از جمله علوم انساني مي شود.« يکي از کارهاي لازم، تشکيل جلسات فکري وسيعي است که مجموعه‌ي دانشجوئي، همراه با مجموعه‌ي حوزوي، با برنامه‌ريزي خوب، ميتواند به وجود بياورد تا بنشينند درباره‌ي مسائل گوناگون فکر کنند. گسترش فکر و پراکندن فکرِ درست و صحيح ميتواند همان ثمراتي را ببخشد که ما در زمينه‌هاي مسائل علم و فناوري و پيشرفت علوم از دانشجو توقع داريم؛ يعني شکوفائي، آوردن حرف نو به ميدان انديشه». (بيانات معظم له در ديدار دانشجويان ۰۷/۰۷/۱۳۸۷)ادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1395/06/06 || بازدیدها:

تصویر زمینه

افسران - تصویر زمینه
 

اینم تصویر گوشی ما :)


ادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1395/06/06 || بازدیدها:
يك ملت وقتي به خود متكي شد، وقتي مؤمن شد، وقتي اين ايمان را با عمل صالح و جهاد همراه كرد، در همه‌ي ميدان‌ها پيروزي او قطعي است. درس خرمشهر براي ما اين است؛ ملت ايران اين درس را نبايد فراموش كند

ادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1395/06/03 || بازدیدها:
تمامی حقوق محفوظ است | کپی رایت 1391